Profese: Zdravotechnika, Vytápění, Vzduchotechnika, Chlazení, Plynovod, Inženýrské sítě

Důležitou součástí naší projekční činnosti jsou projekty rodinných a bytových domů. Pro klienta navrhujeme optimální řešení z hlediska jeho požadavků, investičních a provozních nákladů. U těchto staveb jsme řešili převážně kompletní dodávku projektů TZB, vč. napojení na inženýrské sítě. Níže je jen zlomek z našich projektů.

Bytový dům Žďár nad Sázavou
Bytový dům Žďár nad Sázavou
Rodinný dům Pod Kesnerkou
Rodinný dům Mnichovice
Bytový dům Jinočany
Rodinný dům Hamry nad Sázavou
Rodinný dům Hamry nad Sázavou
Bytový dům, ul. Vítězná Ostrava
Bytový dům ul. Perucká, Praha