Profese: Inženýrské sítě, Zdravotechnika, Vytápění, Vzduchotechnika

Projekt řeší obnovu centrální části pražského sídliště Bohnice u obchodního centra a kulturního domu Krakov. Projekt řešil jednostupňovou realizační dokumentaci nakládání s dešťovou vodou ze zpevněných ploch kombinací vsakovacích studní a vsakovacích průlehů. Napojení požadovaných míst na infrastrukturu. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou, kde bylo řešeno kompletní ZTI, vzduchotechnika a vytápění objektu.

Foto: Tomáš Rasl, Rusina Frei architekti, http://www.rusinafrei.cz/