Volné sdružení projektantů TZBplan vzniklo v roce 2009 sloučením dvou projekčních týmů. Projekční činností se však zabýváme již od roku 2005. Od roku 2017 vykonáváme projekční činnost pod hlavičkou firem TZBtech, s.r.o. a TZBplan, s.r.o.. Působíme v oblasti projekce technických zařízení budov, inženýrských sítí a energetiky staveb. Vlastníme příslušné autorizace od ČKAIT a oprávnění pro energetickou certifikaci budov od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Za celou dobu působení máme za sebou úspěšná řešení TZB pro rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty, průmyslové a výrobní objekty, pavilony nemocnic i školní objekty a v neposlední řadě pak zasíťování lokalit pro bydlení i průmysl, návrhy hospodaření s dešťovou vodou. Navrhujeme taková řešení, která pro Váš projekt budou optimální z hlediska Vašeho komfortu a požadavků, ale i z hlediska provozních a investičních nákladů.

Orientujeme se v legislativních změnách v oblasti TZB a pozemního stavitelství. Máme přehled o nejnovějších trendech a zařízeních. Zabezpečíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace. Od studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení až po realizační dokumentaci pro všechny typy staveb. Během realizace stavby Vám můžeme pomoci v rámci autorského dozoru. Našimi zákazníky jsou především architektonické kanceláře a zákazníci z řad konečných uživatelů. Projekty zpracováváme po celé České republice. Naše kanceláře se nachází ve Žďáře nad Sázavou a v Praze.

Naši specialisté jsou členy následujících profesních spolků a organizací

Při zpracovávání projektů využíváme následující softwarové řešení

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.