Profese: Zdravotechnika, BIM

Nová multifunkční hala www.arenabrno.cz v areálu společnosti Veletrhy Brno, a. s. (BVV) bude v Brně největší a nejmodernější zázemí pro pořádání sportovních, kulturních a kongresových akcí. Kapacita haly bude až 13 300 míst, spolu s ní město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích míst. Vnější rozměry (na úrovni terénu) 151 m x 108 m s výškou nad terénem cca 29,5 m. Zastavěná plocha 16470 m2, obestavěný prostor 465 tis. m3. Investiční náklady 4,44 mld. Kč

V rámci projektů pro stavební povolení a provedení stavby jsme zpracovávali projekt vnitřní kanalizace. V objektu byl řešen standardní rozvod splaškové, tukové kanalizace od gastro provozů a odvod kondenzátu. V objektu bylo navrženo podtlakové odvodnění střechy, které vzhledem k oválnému tvaru a množství ostatních rozvodů pod střechou bylo velmi komplikované. Dešťové vody jsou následně využívány pro splachování toalet. V suterénu objektu jsou osazeny lapoly tuků a přečerpávací stanice. Specifickým problémem byla celková koordinace s ostatními profesemi, kde jsme úspěšně řešili mnoho specifických problémů, které vyplývají z tvaru a dispozic objektu.

Projekt byl zpracován jako BIM 3D model – v aplikaci Autodesk REVIT MEP.

Zdroj vizualizací: www.arenabrno.cz