Profese: Inženýrské sítě, Zdravotechnika, HDV

Novostavba administrativního sídla firmy Pohl, a.s. v Roztokách u Prahy. V prováděcím projektu je řešeno napojení na veřejné inženýrské sítě, vodovod, splaškové kanalizace. Jsou řešeny venkovní areálové inženýrské sítě, vč. hospodaření a nakládání s dešťovou vodou. Na střeše i na zpevněných plochách je využita v maximální míře zeleň a propustné vrstvy zpevněných ploch, zbylé vody jsou vsakovány. V administrativní budově a hale byl proveden návrh rozvodů kanalizace a vodovodu.

Foto: www.rusinafrei.cz